Det gamla Katrinelund

Den förste ägaren till Katrinelund hette Michel Gerritsson och han betalade arrende
för området 1638–1654.
Flera framstående göteborgare bodde därefter i byggnaden. En av dem var den förmögne borgaren och rådmannen Volrath Tham som flyttade in i början av 1680-talet. Han anlade landeriets trädgård och det var förmodligen hans dotter Catharina som gav namn åt Katrinelund.
Släkten Tham bodde länge i huset, som sedan såldes till handelsmannen Gustaf Cahman med familj 1749. De två kakelugnarna i rokokostil som fortfarande finns kvar på övervåningen, sattes in vid den här tiden och inredningen i huset blev över huvud taget mer påkostad än den varit tidigare.
En annan framgångsrik handelsman som bott på Stora Katrinelund är Lars Georg Levgren, som flyttade in 1799. Tillsammans med sin då 24-årige son startade han Levgren och son som stod för hela västra Sveriges tobakshandel under början av 1800-talet. Landeriet gick i arv i den Levgrenska släkten i över 100 år.

Under hösten 1897 löste Göteborgs stad in Stora Katrinelund. Huvudbyggnaden och trädgården hyrdes ut till museiintendenten Axel Nilsson och efter hans död till direktören Kuno Petersen. Under andra världskriget användes landeriet som militärförläggning, därefter har det även varit vandrarhem och hyst olika typer av kursverksamhet.

Landeriet är Q-märkt, ett skydd som bara byggnader som har ett särskilt historiskt och kulturellt värde får. Det betyder bland annat att huset inte får rivas och det är inte heller tillåtet att göra ändringar på byggnaden som förändrar dess utseende. Flera möbler och tavlor från landeriet finns nu på Göteborgs olika museer.

(Nadine Webeck, Informationsproduktion-Prepress, 2007)

Kommentarer inaktiverade.