Välkommen till Stora Katrinelunds hemsida

Vår på landeriet

Stora Katrinelund är ett av Göteborgs bäst bevarade landerier med anor från 1600-talet. Landerierna var bebyggda jordbruksfastigheter som låg på mark som donerats av staten till staden. Marken, som låg utanför stadskärnan, arrenderades ofta av förmögna privatpersoner och byggnaderna användes bland annat som sommarbostäder.

Idag använder August Kobbs Gymnasium landeriet för sina utbildningar Djurvårdsprogrammet och Park- och trädgårdsprogrammet. Det finns planer på att återskapa den park i engelsk stil som fanns på området under 1800-talet. Stora Katrinelund kommer då att bli en viktig del i Det gröna evenemangsstråket.

Kommentarer inaktiverade.